Image from page 20 of “Fragmenter af fødselshjaelpens historie” (1906)

Identifier: fragmenteraffdse02inge
Title: Fragmenter af fødselshjaelpens historie
Year: 1906 (1900s)
Authors: Ingerselv, Emmerik, 1844-1916
Subjects: Obstetrics Medicine
Publisher: Kjobenhavn og Kristiania, Gyldendalske boghandel
Contributing Library: Yale University, Cushing/Whitney Medical Library
Digitizing Sponsor: Open Knowledge Commons and Yale University, Cushing/Whitney Medical Library

View Book Page: Book Viewer
About This Book: Catalog Entry
View All Images: All Images From Book

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

Text Appearing Before Image:
Fuqaslt lechufrz mcdtrcr clar.Js.mus arte,^Securtts fad viiits in orbc- tcj. ■* IL, i 2. ZTJZZ Fig. 4. Giinther af Andernach. 7 genheit sucht, auch do man heimlich ein corpus aufschneidt darbyze sein, ob mir gleich wohl anfangs solchs seer abschulich was . ..Og nu fortælles videre: „en Baccalaureus, ved Navn Gallotus, derhavde ægtet en Dame i Montpellier, laante os sit Hus. Han indbødos til natlige Expeditioner udenfor Byen med det Maal at opgravefriske Lig fra Klosterkirkegaarden og transportere dem til hansHjem til Dissektion. Bestukne Folk averterede os Begravelserne;vor første Expedition var n/i2 / 1r n

Text Appearing After Image:
M 1551 til Augustinerklosteret St.Denys; her ventede os en Munk,Broder Bernard, en Galgen-fugl, der havde forklædt sig. IKlostret drak vi til Midnat, drogda med Kaarden i Haanden iNattens Stilhed til Kirkegaar-den; med Hænderne gravedevi Liget frem, da Jorden endnuvar løs, trak det op med Reb,dækkede det med vore Kapperog bar det paa Stokke til By-porten. Klokken var 3 om Mor-genen; paa vor Banken mødteden gamle Vægter i bar Skjorte,vi bad om Drikke, da vi vartørstige, og mens han hentedeVin, bragte Tre af os Kadaveret til Gallotus Hus. Opmuntrede ved Heldet gjorde vi 5 Dage efteret lignende Togt til samme Sted og hentede to Lig, men Vægterenturde vi ikke kalde paa nu, da Munkene havde opdaget vort førsteRov. Under Porten var der et Hul, stort nok til at slippe igennem,og den Vei valgte vi. Beretningen slutter med: „hernach habendie miinchen zu St. Denys den Kirchhof verwachen miessen, undwan Studenten kommen, haben sy mit flitsbogen uss dem klostergeschossen. For Vesal var

Note About Images
Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability – coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.